Kontakt: 

Adresa: Kostolná 1, 814 99 Bratislava
e-mail: priatelia.aloisiana@gmail.com
Číslo účtu: SK21 1100 0000 0026 6452 0286
IČO: 30795966
DIČ: 2022001685