Kto sme‎ > ‎

Orgány o.z.

Predsedníctvo
Doc. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th. – predseda občianskeho združenia
Prof. PhDr. Ladislav Csontoš, SJ, PhD. – podpredseda občianskeho združenia

Výkonný výbor
Prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, SJ, PhD.
Doc. ThLic. Miloš Lichner, SJ, D.Th. 
ThDr. Ján Ďurica, SJ, PhD. – pokladník

Dozorová komisia
Prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, SJ, PhD. – predseda dozorovej komisie
Doc. ThDr. Jozef Kyselica, SJ, PhD. – člen dozornej komisie za Spoločnosť Ježišovu

Mgr. Peter Bračok - ekonóm