Občianske združenie je založené slovenskými jezuitmi. 

Zameriava sa na podporu vzdelávania a rozvoj kresťanských hodnôt.

Každý rok je naša podpora smerovaná pre:

Podporili sme

V priebehu minulých rokov boli  nami podporené konferencie na Teologickej fakulte, publikácie vedeckých monografií, ktorých obrázky sú v časti Publikácie, vydávanie vedeckých časopisov "Studia Aloisiana", "Teologický časopis" a "Studia Theologica", výroba a tlač nových propagačných materiálov, oprava poškodených súčastí na Teologickej fakulte.

Orgány o.z.

Predsedníctvo

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. – predseda občianskeho združenia

prof. PhDr. Ladislav Csontos SJ, PhD. – podpredseda občianskeho združenia

Výkonný výbor

prof. ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. 

ThDr. Ján Ďurica SJ, PhD. – pokladník

Dozorová komisia

Mgr. Peter Bračok - ekonóm


Partneri organizácie Priatelia Aloisiana o.z.

Spoločnosť Ježišova na Slovensku

Teologická fakulta Trnavskej univerzity

Trnavská univerzita v Trnave

Kanet n.o.