Občianske združenie Priatelia Aloisiana bolo založené s cieľom rozvíjať a ochraňovať duchovné a kresťanské hodnoty, podporu vzdelávania, poskytovaním sociálnej a humanitnej pomoci, ochranu kultúrnych hodnôt.

Svoj cieľ dosahuje prednáškami, vedeckými podujatiami, seminármi, verejnoprospešnou činnosťou a aktivitami v zmysle zamerania spoločnosti, podporovaním charitatívnej činnosti, rozširovaním kníh, časopisov a ďalších informačných médií.

Jednotlivé aktivity sú financované z darov jednotlivcov a organizácií, cez projektovú činnosť a dvoma percentami z dane. Každý finančný príspevok nám umožňuje aktivity udržiavať a hlavne tvoriť nové veci.

Formuláre k 2 % z dane

Ďakujeme všetkým dobrodincom, darcom a priateľom za prejavenú priazeň, dôveru a finančnú podporu združenia. Vďaka Vašej pomoci mohlo naše občianske združenie doteraz aktívne rozvíjať duchovné a kresťanské hodnoty, poskytnúť sociálnu a humanitnú pomoc a podporovať vzdelávanie. Veríme, že vo Vašej priazni ostaneme aj v budúcnosti.